🇱🇰 🇮🇳 🇳🇵 🇧🇹 🇧🇩 🇵🇭 | 45905 Trees Growing | O2 Contribution: 472.68 / Person | Support: info.thuru@gmail.com | Hotline: +94715960096

රුපියල් 3500 ට වැඩි මිලදී ගැනීම් සඳහා බෙදාහැරීම් නොමිලේ.

කොළඹ තෝරාගන්නා ලද නගර සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තුව රු රුපියල් 350යි.

ඇණවුම් කළ දින සිට දින 7ක් ඇතුළත බෙදාහැරීම සිදුකරනු ලබයි

#කොන්දේසිසහිතයි විස්තර සඳහා අමතන්න 071 5960096

 

0