🇱🇰 🇮🇳 🇳🇵 🇧🇹 🇧🇩 🇵🇭 | 45905 Trees Growing | O2 Contribution: 472.68 / Person | Support: info.thuru@gmail.com | Hotline: +94715960096

රුපියල් 3500 ට වැඩි සියලුම මිලදී ගැනීම් සඳහා බෙදාහැරීම් නොමිලේ.

 රුපියල් 3500 ට වඩා අඩු ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු දුර සීමා පදනම්ව අය කරනු ලැබේ.

මෙම සේවාව කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක පදනම්ව ඇණවුම් කළ දින සිට දින 7ක් ඇතුළත බෙදාහැරීම සිදුකරනු ලබයි

#කොන්දේසිසහිතයි

 

0